Živá encyklopedie folkloru
2017
MÁJEK soubor lidových písní a tanců, z.s.
44991371
spolek
22/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
91 000 Kč
61 000 Kč
15
16,67
x
16,67