Tradice řeckých Velikonoc
2017
Lyceum Řekyň v České republice
70892318
spolek
21/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
30 000 Kč
projekt
72 000 Kč
35 000 Kč
15
17,33
x
17,33