Seminář k valašským lidovým tancům
2017
Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
15530809
spolek
19/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
71 000 Kč
40 000 Kč
II. kolo
13,67
x
13,67