Pořízení krojových součástek
2017
Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
15530809
spolek
18/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
25 000 Kč
projekt
74 000 Kč
50 000 Kč
15
16,33
x
16,33