Reciproční koncerty a festivaly
2017
Javorník Brno - folklorní soubor, z. s.
15530809
spolek
17/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
43 000 Kč
25 000 Kč
15
17,33
x
17,33