Kováři pro Brno
2017
Šerák Jan, DiS.
88799221
OSVČ
16/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
213 000 Kč
144 000 Kč
15
15
x
15