Lidový oděv - kroj a krojové součástky
2017
Folklorní spolek Púčik
62158139
spolek
15/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
45 000 Kč
projekt
150 000 Kč
105 000 Kč
15
16
x
16