Přehled dotací statutárního města Brna
Folklorní majáles
2017
Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s.
68687176
spolek
14/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
40 000 Kč
projekt
83 000 Kč
54 000 Kč
II. kolo
14,33
x
14,33