Přehled dotací statutárního města Brna
Hudební střípky Jaroslava Juráška
2017
Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s.
68687176
spolek
13/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
60 000 Kč
projekt
120 000 Kč
75 000 Kč
15
17
x
17