Přehled dotací statutárního města Brna
Folklorní festival v zahraničí
2017
Folklorní soubor Jánošíček Brno, z.s.
68687176
spolek
12/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
100 000 Kč
projekt
550 000 Kč
340 000 Kč
15
16
x
16