48. setkání Stréců a Tetin 2019
2019
Facultas Moraviensis Straecorum z.s.
44946210
spolek
24/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
34 000 Kč
projekt
122 000 Kč
39 000 Kč
15
17
0
17