Obnova souborové krojového základy
2017
Dětský folklorní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s.
64326616
spolek
9/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
20 000 Kč
projekt
100 000 Kč
45 000 Kč
15
15
x
15