Reprezentace města Brna v zahraničí
2017
Dětský folklorní soubor JAVORNÍČEK BRNO, z.s.
64326616
spolek
8/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
140 000 Kč
projekt
850 000 Kč
400 000 Kč
15
17,33
x
17,33