Přehled dotací statutárního města Brna
Představení DNS Brněnský Valášek s tematikou jarního zvykosloví spojené s lidovým jarmarkem
2017
Brněnský Valášek, z.s.
44991274
spolek
7/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
38 000 Kč
projekt
108 000 Kč
66 000 Kč
15
17
x
17