Přehled dotací statutárního města Brna
Mezinárodní folklorní festival v zahraničí
2017
Brněnský Valášek, z.s.
44991274
spolek
6/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
80 000 Kč
projekt
357 000 Kč
160 000 Kč
15
17,33
x
17,33