Vytvoření www stránek pro soubory Brněnska - ŽÁDOST STAŽENA ŽADATELEM!
2017
Brněnsko tančí a zpívá, z.s.
27037673
spolek
5/F
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
0 Kč
projekt
30 000 Kč
20 000 Kč
15
0
x
0