Oslava Mezinárodního dne Romů
2017
Asociace společenství Romů ČR, z.s.
01987526
spolek
1/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
30 000 Kč
projekt
185 000 Kč
129 000 Kč
15
15,33
x
15,33