Salon české scénografie 2017
2017
Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků
70882002
spolek
2/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
30 000 Kč
projekt
246 000 Kč
60 000 Kč
15
17
x
17