DIVADELNÍ KONTEJNER 2017
2017
CONTAINER41 o.s.
02294893
spolek
1/D
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti divadla, performance a cirkusu
20 000 Kč
projekt
161 000 Kč
112 000 Kč
15
15
x
15