Kino Asia 2017
2017
Šindelář Pavel
x
FO
29/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
150 000 Kč
projekt
287 000 Kč
199 000 Kč
15
16,33
x
16,33