Medailóny brněnských ateliérů
2017
soukromá osoba
x
FO
27/A
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
0 Kč
projekt
637 000 Kč
189 000 Kč
15
6,67
x
6,67