Kniha jako divadlo
2019
Divadelní spolek OUKEJ
05777640
spolek
21/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
18 000 Kč
projekt
26 000 Kč
18 000 Kč
15
17,33
1
18,33