Přehled dotací statutárního města Brna
Aqua nostra
2017
Institut film a společnost
22904948
spolek
15/A
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
0 Kč
projekt
188 000 Kč
82 000 Kč
15
0
x
0