Brněnský Monteverdi - první český videoklip Monteverdiho madrigalu
2017
Czech Ensemble Baroque, z.s.
22674209
spolek
7/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
230 000 Kč
projekt
385 000 Kč
250 000 Kč
15
16,5
x
16,5