Audiovizuální kabinet 2017
2017
Centrum pro kulturu a společnost, z.s.
22670629
spolek
5/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
55 000 Kč
projekt
200 000 Kč
55 000 Kč
15
16
x
16