Přehled dotací statutárního města Brna
DUNAJ VĚDOMÍ
2017
Butula David BcA.
x
FO
4/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
320 000 Kč
projekt
583 000 Kč
344 000 Kč
15
15,33
x
15,33