Literární časopis Host
2017-2020
Spolek přátel vydávání časopisu HOST
48514853
spolek
2/4/VA
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací na podporu významné kontinuální víceleté kulturní činnosti a kulturních akcí velkého rozsahu
2 400 000 Kč
projekt
15 300 000 Kč
2 840 000 Kč
15
18
x
18