Vydávání Časopisu Matice moravské (136. -139. ročník)
2017-2020
Matice moravská
60553987
spolek
1/4/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
240 000 Kč
projekt
1 280 000 Kč
380 000 Kč
15
18
x
18