Kulturně společenský večer
2017-2020
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno
15545601
pobočný spolek
6/4/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
160 000 Kč
projekt
398 000 Kč
271 000 Kč
II. kolo
14,67
x
14,67