Folkorní taneční kroužek dětí a chasy
2017-2020
OREL jednota Brno-Starý Lískovec
65352688
spolek
4/4/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
120 000 Kč
činnost
628 000 Kč
438 000 Kč
II. kolo
13,33
x
13,33