Týden romské kultury v Brně
2017-2020
IQ Roma servis, z.s.
65341511
spolek
3/4/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
320 000 Kč
projekt
575 000 Kč
396 000 Kč
15
15,67
x
15,67