Festival Bonjour Brno
2017-2020
Alliance Française Brno
00545945
spolek
1/4/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
720 000 Kč
činnost
1 468 000 Kč
800 000 Kč
15
16,67
x
16,67