Překročme řeku (festival na nábřeží Svitavy)
2019
Černovické sdružení z.s.
01209582
spolek
17/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
123 000 Kč
projekt
254 000 Kč
171 000 Kč
15
15,33
0
15,33