Přehled dotací statutárního města Brna
Koncerty Diversa
2017-2020
Opera Diversa, o.s.
27015271
spolek
7/4/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
880 000 Kč
projekt
4 800 000 Kč
1 200 000 Kč
15
18
x
18