Hudební lahůdky - Cyklus koncertů
2017-2020
Hudební lahůdky, z.s.
22719458
spolek
4/4/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
320 000 Kč
projekt
5 720 000 Kč
2 000 000 Kč
15
15,33
x
15,33