Hudební nešpory v Červeném kostele 2017 - 2020
2017-2020
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně I
49467964
c.o.
3/4/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
120 000 Kč
projekt
256 000 Kč
120 000 Kč
15
19
x
19