Přehled dotací statutárního města Brna
Ars Brunensis celoroční činnost
2017-2020
Ars Brunensis Chorus, z.s.
60554355
spolek
1/4/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
677 000 Kč
činnost
3 146 000 Kč
967 000 Kč
15
17,67
x
17,67