První Brněnská akademie sborového a ansámblového zpěvu
2019
Czech Ensemble Baroque, z.s.
22674209
spolek
16/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
135 000 Kč
projekt
430 000 Kč
255 000 Kč
15
14,33
1
15,33