Přehled dotací statutárního města Brna
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět v Brně
2017-2020
Člověk v tísni, o.p.s.
25755277
o.p.s.
1/4/A
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti audiovize
1 000 000 Kč
projekt
2 228 000 Kč
1 000 000 Kč
15
17
x
17