Podpora výstavního programu Galerie FAVU
2018
Vysoké učení technické v Brně
00216305
v.š.
55/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
60 000 Kč
projekt
149 000 Kč
94 000 Kč
15
18,5
1
19,5