Cyklus výstav v Galerii 209 v roce 2018
2018
Vysoké učení technické v Brně
00216305
v.š.
54/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
25 000 Kč
projekt
134 000 Kč
93 000 Kč
15
15,5
1
16,5