Adolf Loos a Viktor von Bauer. Katalog výstavy
2018
Vysoké učení technické v Brně
00216305
v.š.
53/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
27 000 Kč
projekt
315 000 Kč
40 000 Kč
15
18,5
1
19,5