Vydání publikace
2018
Dížka Přemysl
48853984
OSVČ
52/V
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
0 Kč
projekt
56 000 Kč
30 000 Kč
15
9
1
10