Výstavní činnost ScreenSaverGallery a její technologický rozvoj
2018
Trnková Barbora
x
FO
50/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
60 000 Kč
činnost
281 000 Kč
191 000 Kč
15
16,33
1
17,33