Karel Císař, Obrazy a předobrazy (publikace)
2018
Spolek přátel Domu umění Města Brna, z.s.
65353455
spolek
45/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
80 000 Kč
projekt
340 000 Kč
220 000 Kč
15
17,67
0
17,67