Vendula Chalánková – Dům umění města Brna a další interiéry
2018
Spolek přátel Domu umění Města Brna, z.s.
65353455
spolek
44/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
25 000 Kč
projekt
222 000 Kč
85 000 Kč
15
16
0
16