50 let Sdružení Q - výstava v Křížové chodbě a přidružené kulturní akce
2018
Sdružení Q, z.s.
41600614
spolek
42/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
45 000 Kč
projekt
189 000 Kč
81 000 Kč
15
17,67
1
18,67