Cyklus přednášek o asijské kultuře
2019
Brněnští otaku, z. s.
22736051
spolek
13/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
20 000 Kč
projekt
29 000 Kč
20 000 Kč
15
17,33
1
18,33