Brno: století architektury
2018
Národní památkový ústav
75032333
státní p.o.
32/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
45 000 Kč
projekt
364 000 Kč
169 000 Kč
15
16,67
0
16,67