Magnetický Sever, Východ - Pavilon Anthropos - SCOTT#4
2018
Moravské zemské muzeum
00094862
státní p.o.
30/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
17 000 Kč
projekt
55 000 Kč
38 000 Kč
15
17
1
18